Koniskie Spirālzobrati.

image003Šis ir visizplatītākais un plašāk izmantojamais konisko zobratu veids. Tos raksturo izliekti spirālveida zobi, kuru centrālais zobu slīpuma leņķis parasti sastāda no 31 – 37 grādiem, zobratu pāra starpasu leņķis ir 90grādi un to rotācijas asis atrodās vienā plaknē, tās krustojās, klusa un vienmērīga novelšanās,image001 kā arī spēja pārvadīt augstu slodzi. Šiem zobratiem ir ļoti plašs pielietojums – lauksaimniecības tehnikā un agregātos, ražošanas līnijās, vieglajos un smagajos auto, kā arī daudzās citās nozarēs. Koniskie spirālzobrati savu konstruktīvo īpatnību dēļ pieļauj daudzas variācijas un iespējas attiecībā uz zobu skaitu, pārnesumu attiecībām, zobu spirāles virzieniem un gabarītiem, tādējādi mūsu tehniskās iespējas atļauj ne tikai izgatavot zobratus pēc oriģināla parauga vai rasējumiem, bet arī veikt pārprojektēšanu ar savādākiem parametriem, ja rodās šāda nepieciešamība.

image007Ir iespējams izgatavot nelielu image005gabarītu zobratus, kuru zobu modulis nav mazāks par 1,5 , šādi zobrati parasti tiek pielietoti kokapstrādes un metālapstrādes darbagaldu piedziņas mehānismos, kā arī industriālajos reduktoros, laivu motoros. Maksimālie izgatavojamo zobratu iespējamie gabarīti robežojās ar 380 mm zobu vainaga ārējo diametru un moduli 7, šādi zobrati parasti sastopami mežistrādes tehnikā, traktoros, kravas auto uc. smagi slogotās iekārtās. Šo galējo robežu izmēri ir aptuveni un vairāk informatīvi, katrs gadījums tiek vērtēts individuāli.

Koniskie Hipoidālie Zobrati.

image009Šis zobratu vieds no iepriekš pieminētajiem koniskajiem spirālzobratiem atšķirās ar to, ka to rotācijas asis neatrodās vienā plaknē, bet ir nobīdītas attiecībā viena pret otru, ar šo tiek panākts lielāks sazobes pārsegums un vēl klusāka un vienmērīgāka darbība, kā spirālzobratiem. Starpasu leņķis parasti ir 90 grādi. image011 No izgatavošanas un aprēķinu puses raugoties, šis ir viens no vissarežģītākajiem zobratu tipiem, kurš nosacīti ir iedalāms vēl vairākās apakškategorijās, attiecībā pēc asu savstarpējās nobīdnes lieluma proporcionāli lielā zobrata ārējam diametram, jo lielāka ir šī nobīdne, jo asimetriskāks kļūst zobu profils. Šiem image013zobratiem ir šauras iespējas variēt ar zobu skaitiem, kā arī nav iespējams mainīt spirāles virzienu. To izgatavošanai nepieciešams veikt mērījumus ne tikai no oriģinālajiem zobratiem, bet arī no reduktora korpusa, kuri veicami ar augstu precizitāti. Šie zobrati parasti sastopami transportlīdzekļu tiltos, Industriālajā tehnikā pamatā tiek pielietoti hipoidālie pārvadi ar mazāku nobīdni, vieglajos pasažieru auto – ar lielāku. Jebkurš hipoidālo zobratu izgatavošanas gadījums tiek vērtēts individuāli, bet orientējoši mūsu tehniskās iespējas atļauj kvalitatīvi izgatavot pārvadus, kuru nobīdne nesastāda vairāk kā 10 – 15% no lielā zobrata vainaga ārējā diametra, piemēram – vainaga diametrs 270mm, nobīdne 30mm, iekļaujās šajā kategorijā.

Zerol Sazobes Zobrati.

image017Zerola sazobes zobrati ir diezgan reti izplatīti un pēc savas specifikācijas un īpašībām ieņem vidus pozīciju starp koniskajiem spirālzobratiem un koniskajiem taisnzobu zobratiem, tiem piemīt spirālveida zobi, image015bet to centrālais slīpuma leņķis ir 0 grādi, tāpat kā taisnzobu zobratiem, respektīvi – tie nav sašķiebti. Šie zobrati darbībā rada mazākus aksiālos atspiešanās spēkus, salīdzinot ar spirālzobratiem , tamdēļ tiek pielietoti kā alternatīva taisnzobu koniskajiem zobratiem, konstrukcijās, kurās nav iespējams nodrošināt pietiekošu kopējo izturību pret šiem spēkiem, jeb atbilstošu iegultņojumu.

Neortogonālie Spirālzobrati.

image019Šis ir diezgan reti sastopams zobratu veids, kurš no koniskajiem spirālzobratiem pamatā atšķirās ar starpasu leņķi, kas ir vai nu lielāks vai mazāks image021par 90 grādiem, respektīvi – asis neatrodās zem taisna leņķa. Esam uzkrājuši zināmu pieredzi šādu zobratu izgatavošanā, kuru leņķis variējās robežās no 100 – 80 grādiem. Pārējo gadījumu izgatavošanas iespējas vērtējamas individuāli, izejot no attiecīgā zobratu eksemplāra parametriem.